Sistem podmazivanja motora

Podmazivanje motora. Da bi se ispravno podmazali određeni dijelovi motora, potrebno je da ulje bude pod tlakom, inače neće biti moguće pravilno podmazivanje i hlađenje. Nadalje, postoje komponente koje nisu dio kruga podmazivanja, ali kojima je potreban tlak ulja za rad, kao što su zatezači razvodnog lanca, varijabilni varijatori vremena otvaranja ventila i sl. Komponente …

Sistem podmazivanja motora Read More »